Begravelse og bisættelse

Hvad gør jeg, når et dødsfald indtræffer?

Start med at kontakte en bedemand. Ved et dødsfald, er der en stor mængde praktiske opgaver. Og det kan være svært at huske det hele. Det er bedemandens opgave, og det er en stor hjælp for de pårørende. Forud for begravelsen/bisættelsen har præsten en samtale med de  pårørende. Ved samtalen drøftes der, hvad der skal synges under begravelsen/bisættelsen. Derudover fortæller de pårørende om den døde, så præsten kan holde en personlig tale i kirken. 

Klokkeringning for den døde

I denne del af landet er det skik, at klokkerne ringer, når et dødsfald er meddelt. Klokkerne ringer for dødsfald om formiddagen på hverdage kl. 11.00-11.30. Denne gamle og smukke skik sker i respekt for det menneske, der er død og meddeler på den måde sognet, at et dødsfald er indtruffet.

Begravelsen eller bisættelsen

Selve begravelsen/bisættelsen foregår som en kort gudstjeneste. 
 Er den afdøde medlem af Folkekirken betragtes det oftest som et udtryk for, at der ønskes en kirkelig begravelse. Er den afdøde ikke medlem af Folkekirken betragtes det som oftest som et udtryk for, at afdøde ikke ønsker en kirkelig begravelse. Afdødes ønsker i forbindelse med begravelsen skal så vidt muligt respekteres. Dette gælder også ønske om jordfæstelse eller ligbrænding. 
 
Sognepræsten er begravelsesmyndighed og afgør begravelsesformen efter samtale med de pårørende.

Musik

Rødding sognekirke stiller organist og kirkesanger til rådighed gratis. Hvis de pårørende derimod ønsker andre end dem, som kirken stiller til rådighed, skal de pårørende selv afregne med disse.