Kirkens historie

Øster Lindet Kirkes historie

 

Kirken er bygget i 1100-tallet i romansk stil af granitkvadre. Våbenhuset er fra 1858 i nyromansk stil. Inden våbenhuset blev bygget til, var der tre døre i kirken, som nu alle er tilmurede, men de er synlige udefra. I koret er et vindue delvis genåbnet.


Altertavlen består af midtskab (barok) og to fløje (sengotisk) og stort topstykke. I midten nadveren og i fløjene hyrdernes tilbedelse, tornekroningen, mishandling og korsfæstelse. I det nedesrste stykke ser man gravlæggelsen.


Kalken er fra 1856, oblatæsken fra 1762. Lysestagerne er fra 1672, samt et sæt fra 1880 (tysk fabriksvare).


Døbefonten af granit; der er to fremspringende menneskehoveder, det ene med skipperskæg. Et gotisk krucifiks i korbuen fra ca. 1400.

 

Prædikestolen i renæssancestil er fra 1631, med lydhimmel.

 

Tagrytteren er fra ca. 1730, åben med klokke. Skifertag lagt på i 1887, udskiftet med blytækning efter brand i 1980.

 

I kirken er der flade, gibsede lofte, som efter branden i 1980 blev udskiftet med malede trælofte. Ved renovering i 1957-58 er der fundet ornamenter fra sengotisk tid.

Lynbrand 15. juni 1980 totalskadede kirken til en sum af 2,3 mill. kr. Nyt bræddegulv efter branden, nyt varmesystem under bænkene ved samme lejlighed.

 

Orglet fra 1935 (Starup og Søn) blev totalskadet, nyt orgel med 8 stemmer fra Bruun og Søn, Aabenraa.

 

Der har været 12 apostle over pulpituret, de 4 kunne ikke reddes.

 

Stoleværket er fra 1928-29, reataureret og nyopmalet efter branden.

 

Klokken, 600 m/m, er omsmeltet i 1788 i Rendsburg, støbt i 1900 hos Ohlssen i Lübeck. Der er ved korbuen en tavle, der fortæller om indsamlingen til klokken i 1790.

 

På kirkegården, indhegnet af kampestensdige, findes en mindesten over faldne fra 1. verdenskrig tegnet af Niels Hansen Jacobsen.

 

Et antependium vævet af Hanne Vedel, Aabenraa, er fjernet for at man kan nyde synet af de flotte sten. Ny alterdug kniplet af Tove Nielsen, Jels, 2018.

 

Der var en mindre brand i elskabet i våbenhuset i december 2000, der gav mange sodskader, som krævede reparationer og restaureringer.

 

Udenfor kirkediget mod øst står en skålsten, som der er en beskrivelse af ved stenen.