Kirkens historie

Lintrup Kirke

Lintrup Kirke er viet til Maria Magdalene og bygget i perioden 1150 – 75. Kirken består af kor, skib, apsis og et sengotisk tårn mod vest. Kor og skib er opført af granitkvadre, rhinsk tuf og røde munkesten, der tilsammen danner de 90 cm tykke mure. Lintrup Kirke er bygget under stærk påvirkning af stilen fra Ribe Domkirke ligesom flere andre kirker omkring Ribe.

 

Efter svenskerkrigene i 1600 tallet var egnen præget af stor nød, så kirken var meget forfalden, og tårnet var tæt på at styrte sammen. Der blev derfor lavet en stor istandsættelse i 1689, men i 1690 blev kirken ramt af en voldsom brand. Genopbygningen gik hurtig og allerede i 1692 var kirken genopbygget, nu uden apsis som var blevet revet ned.

 

Ved en stor restaurering i 1939 blev apsis genopført og samtidig blev vinduerne ændret, så de fik et ens præg i både nord og sydside.

 

Kirkens alter er udsmykket med et gammelt korbuekrusifiks, som stammer fra fra omkring 1250. Prædikestolen er fra 1691 altså umiddelbart efter branden. Kirkeklokken er fra 1894 og støbt i Hildesheim. Orglet er fra 1896.

 

På kirkens nordvæg er der indmuret en marmormindetavle med navne på faldne fra Lintrup Sogn i 1. Verdenskrig. På kirkegården er der på kirkens sydside etableret et gravsted, hvor gravsten over faldne fra 1. Verdenskrig begravet på Lintrup Kirkegård er samlet (se infotavle ved gravstedet). Ved kirkens indgang står der desuden en mindesten for de faldne og nogle nummererede grænsesten fra den gamle grænse ved Kongeåen.

 

Lintrup Kirke ligger på Frøs Camino som er en vandrerute mellem kirkerne i det gamle Frøs Herred. Se mere på: Frøs Camino

 

Se billeder fra kirken på kirkegalleriet (Vejen Kommune  - Lintrup Kirke): Danmarks største kirkegalleri

 

Kirken er som regel åben mandag – fredag i arbejdstiden.