Forklaringsgudstjeneste

I juni måned afholder vi en aftengudstjeneste, hvor de forskellige led i gudstjenesten bliver forklaret: F.eks. hvorfor vi står op under læsningerne fra Bibelen, og hvorfor vi synger så mange salmer i gudstjenesten osv.

Efter gudstjenesten kan kommende konfirmander få en tilmeldingsblanket til konfirmationen i det efterfølgende år med hjem. Den skal udfyldes og afleveres til præsten for dit sogn.

Og man behøver ikke at skulle konfirmeres for at deltage, alle er meget velkommen til Forklaringsgudstjeneste.

 

Næste gang vi afholder Forklaringsgudstjeneste er: