Præsteskoven

Rødding Præsteskov er en offentlig skov, som ejes af Rødding Sognekirke. Den består af et bevokset areal på ca. 65 ha og af mark, eng og vej på ca. 21 ha. I alt et areal på ca. 86 ha.
Menighedsrådet byder velkommen og arbejder på, at sognets beboere får adgang til og benytter skovens rekreative værdier mest muligt. Gå en tur og mærk stemningen enten på de gode veje eller inde på de uberørte steder.
I de sidste år er der sket en forbedring af stisystemet, ligesom der er sat borde og bænke op. Der er lavet en grillplads og bygget en shelter. Der er gode muligheder for at hygge sig.

Løsgående hunde uden for det særlige indhegnede område er ikke tilladt.

Vandretursfolder kan ses her.

Skovdriften

De naturlige skovtræer er bøg, eg og ask med undervækst af avnbøg, hassel og kristtorn (hyffeltorn på sønderjysk). Gran er indplantet for at øge afsætningsmulighederne og skabe økonomi i skovdriften. Skoven drives naturnært, hvor løvtræ forynges ved selvsåning. Hvor det kan lade sig gøre får løvtræ lov til at brede sig på bekostning af nåletræ. Driftsformen giver stor variation i flora og fauna.

Skovkort: Et detaljeret kort over skoven - med angivelse af de forskellige beplantninger - kan ses her.

   Præsteskoven vinterstemning