Kontakt

For at planlægge dåb, konfirmation, vielse eller kirkelig velsignelse i Frøs Pastorat, kontakt venligst en af præsterne.

I forbindelse med dåb, se eventuelt under Gudstjenester, hvornår der er gudstjeneste i kirken for at udvælge en ønsket dato. 

Henvendelser vedrørende fødsler bedes rettet til Personregisteret ved Vejen Kommune, tlf. 79 96 50 00 - eller e-mail: post@vejen.dk